AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Pierwsza narada w tym roku
12.01.2010 

W miniony poniedziałek, 11 stycznia br. odbyła się pierwsza w tym roku narada kierowników referatów i gminnych jednostek organizacyjnych z Wójtem Gminy Dobromierz Czesławem Drągiem.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu Anna Kłys poinformowała o pożarze budynku jednorodzinnego w Borowie i pomocy dla pogorzelców. Ponadto przekazała informację o spotkaniu wigilijnym członków Grupy Wsparcia, wznowionych zajęciach w świetlicach środowiskowych, przygotowanych umowach kontynuujących bezpłatne porady prawne, zajęciach terapeutycznych dla osób uzależnionych. Powiadomiła o zaplanowanych kontrolach świetlic środowiskowych i wizytach u osób po 90. roku życia w sprawie możliwości uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.

   

W zastępstwie za kierownika Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami inspektor ds. nieruchomości Lilianna Błyskosz przekazała informacje związane z pracami bieżącymi, przygotowaniem dokumentów do wydania decyzji środowiskowej, podpisywaniem umowy na wywóz i unieszkodliwiania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z terenu gminy, a także gromadzeniu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców.

Doradca Zbigniew Owczarski przekazał informację finansową zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz - faza I", która przebiega zgodnie z harmonogramem.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Józef Noworól poinformował o przeprowadzonej inwentaryzacji składników majątkowych, przygotowaniach sprawozdań z wykorzystania dotacji podmiotowej otrzymanej od gminy. Obecnie przygotowywany jest program ferii zimowych, a także trwają prace nad organizacją turnieju piłki halowej, spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, jak również z okazji Dnia Kobiet.

   

Dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz poinformowali o odśnieżaniu dachów na budynkach szkół i sal gimnastycznych, o odbytym konkursach, użytkowaniu pomocy dydaktycznych w ramach programu "Radosna Szkoła" oraz prowadzonym nadzorze pedagogicznym.

Kierownicy ZOK i RIT przekazali informację o pracach budowlanych i remontowych m.in. świetlicy wiejskiej w Roztoce, sali w Szkole Podstawowej w Dobromierzu oraz w budynkach komunalnych, a także o sprawach bieżących prowadzonych w referacie.

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego Monika Borysewicz powiadomiła o przeprowadzonej kontroli stanu autobusów dowożących uczniów do szkół i opracowywanych sprawozdaniach z realizacji programu "Radosna szkoła" i programów zdrowotnych. Poinformowała o szkoleniu, które odbędzie się 3 lutego br. z zakresu zamówień publicznych dla urzędników i mijającym 15 stycznia br. terminie składania ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców naszej gminy.


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER