AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

W szkołach jest radośniej
15.01.2010 

Dzięki pozyskanym środkom finansowym z programu "Radosna Szkoła" trzy placówki oświatowe w naszej gminie zostały wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Łączna kwota dotacji wyniosła 17 867 zł. Szkoła Podstawowa w Dobromierzu uzyskała 5 869 zł, Szkoła Podstawowa w Gniewkowie - 6000 zł, a Zespół Szkół w Roztoce otrzymał 5998 zł.

Pozyskana kwota umożliwiła wyposażenie naszych szkół w miejsca zabaw, które są dostosowane do potrzeb i liczby dzieci w młodszym wieku szkolnym. Nowe pomoce dydaktyczne wykorzystuje się do podnoszenia edukacji fizycznej i zdrowotnej, służą one rozwojowi kompetencji kluczowych i umiejętności opisanych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych także w zakresie pracy z dzieckiem sześcioletnim. W trzech szkołach gminnych miejsca zabaw wykorzystywane są podczas wybranych zajęć w nauczaniu zintegrowanym, lekcji wychowania fizycznego i zajęć świetlicowych. Realizacja programu "Radosna Szkoła" pozwoliła m.in. na:

  • zwiększenie aktywności ruchowej dzieci w młodszym wieku szkolnym,
  • promowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • realizowanie treści podstawy programowej, w tym z wychowania fizycznego,
  • kształtowanie kompetencji kluczowych w zabawie,
  • rozwijanie umiejętności motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym,
  • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
  • kształtowanie umiejętności społecznych, w szczególności umiejętności komunikacyjnych.

Warto dodać, że edukacja wczesnoszkolna jest bardziej przyjazna i umożliwia łączenie nauki z zabawą, a także zapewnia lepszą opiekę i bezpieczeństwo dzieciom.

Szkoła Podstawowa w Dobromierzu

   

   

   

   

 

Szkoła Podstawowa w Gniewkowie

   

   

   

 

Zespół Szkół w Roztoce
 
   
 
   

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER