AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Statystyka GOPS
22.01.2010 

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał:

  • świadczenia pomocy społecznej dla 331 rodzin;
  • pomoc w formie posiłku dla 109 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i
    szkół ponadgimnazjalnych;
  • świadczenia rzeczowego w formie produktów żywnościowych dla 199 rodzin,
  • świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 54 osób uprawnionych;
  • dodatki mieszkaniowe - 48 rodzinom;
  • świadczenia rodzinne - 406 rodzinom.

Ponadto w 2009 roku, w Domach Pomocy Społecznej, przebywało 10 mieszkańców, a w Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych - 5 mieszkańców naszej Gminy. Na miejsce w Domu Pomocy Społecznej oczekują 3 osoby. Poradnictwa prawnego udzielono 64 rodzinom, natomiast pracę socjalną prowadzono w 249 środowiskach. Z wypoczynku letniego skorzystało 129 osób. W ramach realizacji programu PFRON "Uczeń na wsi" pomocy udzielono 13 niepełnosprawnym uczniom. 

Zrealizowano również program systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Szansa na przyszłość" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym 12 osób bezrobotnych uczestniczyło w kursie florystyki, bukieciarstwa, obsługi kas fiskalnych, uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz ukończyło kurs prawa jazdy, a także obsługi wózków widłowych.  

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER