AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Na oczyszczalni „do przodu”
25.01.2010 

W dniu 12.01.2010 dokonano podsumowania realizacji budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w ramach zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobromierzu" Inżynier Kontraktu, firma Kompleks Inwest odbyła spotkanie z wykonawcami. Ustalono, że finansowe zaawansowanie robót do końca roku 2009 zamknięto w kwocie 1 705 514,64 zł., w tym roboty kanalizacyjne stanowią 946 812, 54 zł.

Zaangażowanie rzeczowe wyraża się ułożeniem 4 km rur kanalizacyjnych, co stanowi ponad 50% realizacji zadania. W miesiącu styczniu rozpoczęto układanie rurociągów na terenie Dobromierza.

Zaawansowanie przy budowie Oczyszczalni ścieków jest w ujęciu wartościowym na kwotę 706 120, 29 zł, co stanowi 22,82 %, natomiast w ujęciu rzeczowym wykonano 50 % kanalizacji sanitarnej zewnętrznej; 50 % montażu zbiorników oraz 100% robót fundamentowych i kanalizacji wewnętrznej oraz 60% rurociągu ścieków oczyszczonych.
Kolejne spotkanie z wykonawcami planowane jest na początek lutego i w ramach tej narady dokonana zostanie koordynacja harmonogramów wykonania przyłączy pomiędzy wykonawcą sieci kanalizacyjnej oraz Oczyszczalni Ścieków.

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Mimo niskiej temperatury, jaka utrzymuje się od kilku tygodni, prace wykonywane są na bieżąco.

   

   

   

   

   

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER