AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

XLVIII SESJA
25.01.2010 

W środę, 27 stycznia br. o godzinie 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odbędzie się sesja Rady Gminy Dobromierz. Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;
  2. Zatwierdzenie porządku obrad;
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji;
  4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Borów;
  6. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych i doraźnych Komisji Rady Gminy Dobromierz za 2009 rok;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2010 rok;
  8. Interpelacje i wnioski radnych;
  9. Wolne wnioski, zapytania, informacje;
  10. Zamknięcie obrad sesji.

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER