AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Jak pracują świetlice środowiskowe?
01.02.2010 

W dniach 14 - 29 stycznia 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wizytował pracę 11 świetlic środowiskowych, które działają na terenie naszej gminy. W trakcie kontroli frekwencja na zajęciach wyniosła łącznie 69 dzieci - Roztoka 8 osób, Borów 10 osób, Jaskulin 6 osób, Jugowa 5 osób, Pietrzyków 1 osoba, Dzierzków 15 osób, Czernica 8 osób, Dobromierz 7 osób, Szymanów 9 osób i Kłaczyna 5 osób.

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicach nawiązywały do zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka. Dzieci dla swoich bliskich wykonywały okazjonalne laurki i kwiaty. Podczas zajęć nie zabrakło również zajęć ruchowych. Szczególnie atrakcyjną jest gra w ping - ponga i gry ruchowe zespołowe. Podczas wizytacji w świetlicy w Dobromierzu trał bal karnawałowy. Natomiast świetlica w Szymanowie wykonywała ozdoby i dekoracje sali, w związku ze zbliżającym się spotkaniem opłatkowym dla mieszkańców wsi. Wszystkie świetlice sporządziły i wyeksponowały w siedzibach swoje regulaminy pracy. 

Ponadto każda dokumentuje swoją pracę w kronice i dzienniku zajęć. Każdy uczestnik zajęć posiada zgodę rodziców na uczestnictwo w zajęciach. Świetlice środowiskowe utrzymywane w sposób estetycznych czysty, a prace plastyczne wykonane przez dzieci podczas zajęć ozdabiają wnętrz sal.

   

   

   

   

   

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER