AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

XLIX sesja
18.02.2010 

W piątek 26 lutego 2010 r. o godz 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Dobromierz. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w Gminie Dobromierz za rok 2009.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobromierz na 2010 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/212/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 października 2009 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych na 2010 rok.
 10. Interpelacje i wnioski radnych.
 11. Wolne wnioski, zapytania, informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER