AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Przed sesją popracują komisje
18.02.2010 

24 lutego 2010 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobromierzu odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w Gminie Dobromierz za rok 2009.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobromierz na 2010 rok.
  3. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu za rok 2009.
  4. Informacja dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu na temat organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.
  5. Zatwierdzenie gminnego kalendarza imprez w roku 2010 (GOKSiR).

26 lutego 2010 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobromierzu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja na temat zakresu prac wykonywanych przez pracowników publicznych i społecznie -użytecznych na terenie Gminy Dobromierz za 2009 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/212/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 października 2009 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych na 2010 rok.

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER