AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Narada kierowników
23.02.2010 

W miniony poniedziałek, 22 lutego br. odbyła się narada kierowników referatów i gminnych jednostek organizacyjnych z Zastępcą Wójta Gminy Dobromierz Kazimierzem Sychowiczem.

Anna Kłys - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu poinformowała o przygotowanym projekcie uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 oraz o przeprowadzonych kontrolach we wszystkich świetlicach środowiskowych, podczas których sprawdzano frekwencję i dzienniki zajęć. W najbliższych dniach zostanie przygotowana dokumentacja przetargowa na organizację kolonii letniej dla grupy 100 dzieci. Rozpoczęły się także przygotowania paczek żywnościowych na Święta Wielkanocne.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami - Marianna Kędziora-Kwiatkowska przekazała informacje związane z pracami bieżącymi, a także o podpisaniu umowy z Zakładem Usług Komunalnych w Strzegomiu na wywóz i segregację odpadów z terenu gminy. Do Urzędu Marszałkowskiego przesłano sprawozdanie za rok 2009 dotyczące rodzaju i ilości odpadów zebranych i przekazanych do odzysku. W najbliższym czasie planowane są prace związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lokali oraz lustracja drzew wytypowanych przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego do wycięcia.

Józef Noworól - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji podsumował ferie zimowe w Gminie Dobromierz, stwierdzając, że 85% zajęć została pomyślnie zrealizowana. Poinformował o Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył się 21 lutego br. w Szkole Podstawowej w Dobromierzu. Został także opracowany kalendarz imprez na 2010 rok.

Dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz przekazali informację o odbytych konkursach i turniejach m. in. "Pegazik", "Wiedzy Pożarniczej", "Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego". Dyrektor SP Gniewków poinformował o zakupionym sprzęcie sportowym dla UKS "Gniewków". Nauczyciele ze szkoły w Dobromierzu uczestniczyli w konferencjach dotyczących "Skutecznego nauczania matematyki" oraz "Agresji i sposobów jej zapobiegania".

Kierownicy ZOK i RIT przedstawili informację o pracach budowlanych i remontowych m.in. świetlicy wiejskiej w Roztoce, kotłowni w Urzędzie Gminy oraz w budynkach komunalnych na terenie gminy. Realizowano prace przy usuwaniu śniegu z dachów płaskich, zbijaniu zwisających sopli lodowych oraz udrażnianiu studzienek kanalizacyjnych.

   

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER