AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
24.02.2010 

W dniach od 22 do 28 lutego 2010 r. po raz kolejny obchodzony jest Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Akcja ma na celu udzielenie niezbędnych informacji osobom pokrzywdzonym w zakresie przysługujących im uprawnień jako ofiarom przestępstw.

3 marca br. Sejm ma zająć się projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z projektem, gminy mają obowiązek opracowywać gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzić poradnictwo i interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy, opracowywać programy ochrony ofiar. Sejm zajmie się także tematem m.in. wprowadzenia zakazu karania dzieci w sposób naruszający ich prawa i godność.

Na terenie Gminy Dobromierz problemem przemocy zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2009 roku przeprowadził 4 interwencje na skutek zgłoszeń o zastosowaniu przemocy. W konsekwencji tych działań udzielono pomocy 9 ofiarom, w tym 6 dzieciom.

Skutecznie izolowano 3 sprawców przemocy. Interwencja pracownika socjalnego to pierwszy i podstawowy krok w procesie pomagania ofierze. Jej celem jest zatrzymanie przemocy, głównie poprzez izolację sprawcy i zapewnienie bezpieczeństwa osobie krzywdzonej. Kolejnym etapem pomocy jest wsparcie psychologiczne ofiary i poradnictwo prawne. Gmina Dobromierz od 2007 roku finansuje bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną dla mieszkańców. Porady udzielane są w Dobromierzu, Roztoce, Gniewkowie i Czernicy w każdy wtorek w godzinach od 16:00 do 18:00 (szczegółowy harmonogram dyżurów na stronie www.dobromierz.pl). W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystały 64 rodziny. 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER