AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Po komisji
24.02.2010 

W środę, 24 lutego br., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobromierz odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej. W spotkaniu uczestniczyli: Stefania Fica, Henryk Gęsior, Joanna Walska, Danuta Świerk, Bożena Kądziołka z udziałem wójta Czesława Drąga, sekretarza Bolesława Stochmala, kierownika Posterunku Policji w Dobromierzu Adama Działek, kierownika USC Władysława Żołądka, komendanta gminnego OSP Piotra Sułka, kierownika GOPS Anny Kłys oraz dyrektora GOKSiR Józefa Noworóla.

Podczas spotkania została przedstawiona informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w Gminie Dobromierz za 2009 rok, a także o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobromierz na 2010 rok. Komisja zapoznała się również z przebiegiem organizacji ferii zimowych przez GOKSiR oraz zatwierdziła (przy dwóch głosach przeciw) gminny kalendarz imprez na bieżący rok.

   

   

   

   

   

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER