AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

"Brzechwiaki" potrafią ratować!
26.02.2010 

We współczesnym świecie bardzo często mają miejsce sytuacje zagrożenia życia ludzkiego. Rozwój cywilizacji niesie ze sobą nieodłącznie wzrost liczby wypadków. Dane statystyczne wykazują, że 1/3 osób zagrożonych utratą życia ginie tylko dlatego, że nikt nie udzielił im prawidłowej pomocy tuż po wypadku.

Umiejętne zachowanie się i czynności ratownicze przygodnych świadków nieszczęśliwego zdarzenia mają zasadniczy wpływ na dalszy los osoby poszkodowanej. Do tego trudnego i odpowiedzialnego zadania trzeba być przygotowanym już od wieku szkolnego.
W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu, w czwartek (25 lutego) odbyło się szkolenie dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Celem zajęć było wykształcenie u dzieci gotowości niesienia pomocy poszkodowanemu i umiejętność jej udzielania.

Uczniowie kształcenia zintegrowanego zostali zapoznani, jak należy zachować się w miejscu wypadku, jakie informacje i w jaki sposób przekazać wzywając pogotowie ratunkowe lub inne słuzby ratownicze.

Uczyli się udzielania pomocy wykonując m.in: sztuczne oddychanie na manekinach, czynności ratownicze przy złamaniu kręgosłupa, dużych krwotokach, skaleczeniach, złamaniach, oparzeniach i zatruciach. Sposób udzielania pierwszej pomocy dostosowany był do możliwości dzieci.

Po zakończonych zajęciach uczniowie otrzymali pamiątkowe certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu, tekturowe telefony komórkowe, a także podręcznik "Potrafimy ratować".
Serdeczne słowa podziękowania, za cenną lekcję ratowania ludzkiego życia, kierujemy do Tomasza Abramowicza - strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu, słuchacza Policealnego Studium Medycznego o kierunku: ratownik medyczny, który w sposób jasny i przystępny przekazywał uczniom tajniki udzielania pierwszej pomocy.

Nad całością szkolenia czuwały organizatorki: opiekun koła PCK Alina Wójcik, wychowawca świetlicy szkolnej Karina Wiązek oraz szkolna pielęgniarka.

   

   

   

   

   

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER