AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

49. obrady
01.03.2010 

W piątek, 26 lutego 2010 roku, już po raz 49. w tej kadencji odbyła się sesja Rady Gminy. Obrady rozpoczęła informacja wójta Czesława Drąga o jego pracy w okresie między sesjami. Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w Gminie Dobromierz za ubiegły rok. Informacje przedstawił kierownik Posterunku Policji w Dobromierzu Adam Działek.

W 2009 r. Posterunek Policji wszczął łącznie 96 postępowań przygotowawczych – to o 11 więcej niż w roku 2008. W tym samym okresie stwierdzono ogółem 95 przestępstw. Wykrywalność ogólna wyniosła 82,7%, co daje wzrost o 3,9% w stosunku do 2008 roku, gdy wyniosła 78,8% - jest to trzecie miejsce spośród siedmiu jednostek policji powiatu świdnickiego. Wzrosła wykrywalność przestępstw wyróżnionych, do których zalicza się zabójstwo, rozbój, kradzież i kradzież z włamaniem. W 2009 roku ustalono ogółem 71 osób podejrzanych oraz zatrzymano na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu 51 osób, tak do przestępstw kryminalnych, jak i nietrzeźwych kierujących.

W Posterunku Policji Dobromierz jest dwóch etatowych dzielnicowych oraz jeden funkcjonariusz służby patrolowo-interwencyjnej realizujących zadania prewencyjne. Z analizy przestępczości wynika, że największe zagrożenie stanowią kradzieże z włamaniem (12 zdarzeń) i kradzieże cudzej rzeczy (8 zdarzeń).

W okresie sprawozdawczym odnotowano 47 zdarzeń drogowych przez funkcjonariuszy policji, gdy w 2008 r. było takich zdarzeń 78. Jednocześnie odnotowano 11 wypadków drogowych, w których było 18 osób rannych i 2 ofiary śmiertelne. W wyniku kontroli pojazdów funkcjonariusze zatrzymali 4 prawa jazdy osobom nietrzeźwym oraz 8 dowodów rejestracyjnych z powodu stanu technicznego pojazdów.

W 2009 r. na terenie gminy Dobromierz z przestępstw wyróżnionych obejmujących 5 podstawowych kategorii przestępstw, tj. zabójstwo, zgwałcenie, rozbój, kradzież z włamaniem, kradzież, stwierdzono:

12 włamań (do 16 w 2008 r.);
9 kradzieży (do 7 w 2008 r.);
1 rozbój ( do 0 w 2008 r.)

Z zestawienia ilości przestępstw w poszczególnych miejscowościach gminy Dobromierz wynika, że najbardziej zagrożoną jest Borów (8 zdarzeń) – w pozostałych ilość waha się od 1 do 4.

Radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok oraz w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Samorządowcy podjęli także uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na bieżący rok, jak również w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych. Sesję zakończyły interpelacje i wnioski radnych.

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER