AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Pracujący bezrobotni
01.03.2010 

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne są nową formą aktywizacji bezrobotnych wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (weszła w życie 1 listopada 2005 roku). Właśnie z takiej formy pomocy od 1 marca br. skorzystają mieszkańcy gminy Dobromierz.

Prace społecznie użyteczne wykonywać będzie 25 osób. Będą to prace porządkowe w miejscu użyteczności publicznej na terenie gminy. Podmiotem nadzorującym przedsięwzięcie jest Zakład Obsługi Komunalnej.

Dodatkowo od 1 kwietnia br. do 30 września br. podpisane zostanie kolejne porozumienie na prace społecznie użyteczne. Podmiotem, w którym organizowane zostaną prace będzie GOKSiR w Dobromierzu (4 osoby) oraz Zespół Szkół w Roztoce (2 osoby)

   

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER