AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Radni też się szkolą
02.03.2010 

W minioną sobotę i niedzielę 27, 28 lutego 2010 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe radnych Gminy Dobromierz na temat gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i statusu radnego gminy. Do udziału w szkoleniu przewodniczący Rady Marek Jaworski zaprosił wszystkich radnych, a z tej propozycji skorzystali: Stanisław Biernacki, Marian Dyląg, Stefania Fica, Henryk Gęsior, Emilia Gradowska, Teresa Hałdaś, Maria Jerie-Reczuch, Wiesław Konieczek, Joanna Walska, Wójt, Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy.

Warsztaty szkoleniowe organizowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, a wykładowcami byli: z zakresu gospodarki finansowej w świetle nowej ustawy o finansach publicznych i przepisów wprowadzających oraz ustawy o funduszu sołeckim Grażyna Sikacz z Regionalnej Izby Obrachunkowej, zaś aspekty statusu radnego gminy z uwzględnieniem kompetencji organu stanowiącego i kontrolnego oraz organu wykonawczego omówił mecenas Marcin Bator z Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Szeroki i bogaty zasób informacji przekazanych słuchaczom szkolenia oraz wysoki profesjonalizm wykładowców sprawił, że jego uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom szkolenia. Z pewnością zdobyta wiedza będzie miała znaczący wpływ na jakość realizowanych zadań przez naszych samorządowców.

   

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER