AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Pierwsze małe przedszkole
11.03.2010 

Zgodnie z obietnicą wójta gminy Dobromierz już w kwietniu otwarty zostanie Punkt Przedszkolny w Dzierzkowie. Trwają prace nad uruchomieniem podobnych punktów w Roztoce i Dobromierzu. 

To dobra wiadomość zarówno dla rodziców, jak i dzieci. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami, jakie wymagane są przy rekrutacji oraz do składania ofert na stanowisko nauczyciel przedszkola.

 

 

 

 

Urząd Gminy Dobromierz
zawiadamia, że od 12 do 16 marca 2010 r.
prowadzone będą zapisy dzieci w wieku: 5, 4 i 3 lata
do Punktu Przedszkolnego w Dzierzkowie 35A (świetlica wiejska),
którego termin otwarcia zaplanowano na kwiecień 2010 r.

1. Zasady rekrutacji:

 1. Rekrutacji podlegają dzieci spełniające 4 warunki:
  a. W pierwszej kolejności będą rekrutowane dzieci na stałe zameldowane w miejscowościach należących do obwodu Szkoły Podstawowej w Gniewkowie (Dzierzków, Borów, Gniewków, Czernica),
  b. rodziców samotnie wychowujących dzieci,
  c. dzieci mające kolejno pięć, cztery i trzy lata,
  d. na stałe zameldowane na terenie Gminy Dobromierz.
 2. Z pozostałych kandydatów zostanie utworzona lista rezerwowa.
 3. Liczba miejsc w Punkcie Przedszkolnym przewidziana jest dla 15-ga dzieci.
 4. W przypadku zbyt dużej ilości chętnych do udziału w projekcie powołana zostanie
  komisja rekrutacyjna składająca się z: nauczyciela Punktu Przedszkolnego,
  wyznaczonego pracownika Gminy i koordynatora projektu.

2. Warunki jakie powinni spełnić zainteresowani przyjęciem do Punktu Przedszkolnego wraz z podstawowymi założeniami realizacji projektu:

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki stanowi wypełniona karta zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego.
 2. Warunkiem przyjęcia jest podstawowa samodzielność dziecka: powinno umieć ubrać się, jeść i korzystać z toalety.
 3. Punkt Przedszkolny będąc placówką przede wszystkim edukacyjną, w założeniu realizuje program zajęć i pracy z dzieckiem w grupie różnowiekowej.
 4. Punkt Przedszkolny zapewnia swoim wychowankom higieniczne warunki, bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
 5. Do Punktu Przedszkolnego może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe i nie wymagające specjalnej opieki.

3. Zasady funkcjonowania Punktu Przedszkolnego:

 1. Punkt przedszkolny będzie otwarty od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 13:00, przez cały rok kalendarzowy z przerwą na urlop nauczyciela. Rodzice lub opiekunowie obowiązani są doprowadzić dziecko do przedszkola 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczynającą zajęcia i odebrać je zaraz po zakończonych zajęciach. Ponadto rodzice winni zadeklarować:
  a) współpracę z nauczycielem w zakresie pomocy organizacyjnej w procesie edukacji i wychowania dziecka,
  b) zapewnić dziecku wyżywienie na czas pobytu w punkcie przedszkolnym,
  c) udział w całodziennych, bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez zespół specjalistów m.in. logopedę, psychologa, pedagoga, raz na 6 miesięcy.
 2. Zajęcia w punkcie przedszkolnym będą prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela wspomaganego przez logopedę i pedagoga.
 3. Pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym jest bezpłatny.
  Przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych zapisaniem dziecka do Punktu Przedszkolnego będzie odbywało się od dnia 12 do 16 marca 2010 r. w Urzędzie Gminy Dobromierz, pokój nr 6 (Rada Gminy), w godzinach pracy Urzędu.
  UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń.
   
  Do 25 marca 2010 r. ogłoszone zostaną wyniki naboru dzieci do Punktu Przedszkolnego.
  Lista przyjętych dzieci będzie dostępna w Urzędzie Gminy Dobromierz, tablica ogłoszeń (parter Urzędu) oraz zostanie wywieszona w budynku, w którym będzie funkcjonował Punkt Przedszkolny tj. w Świetlicy Wiejskiej w Dzierzkowie 35A.
  Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 74 85 86 217 lub 206 wewn. 6.
   
  Urząd Gminy Dobromierz prosi wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku: nauczyciel przedszkola o kontakt pod nr tel. Urzędu: 74 85 86 217, 206 wewn. 6 do dnia 16 marca 2010 r. w godz. 8:00 - 10:00.
   
  Osoby zainteresowane powinny spełniać, w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), od 1 września 2009 r. na stanowisku nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, niżej wymienione warunki i legitymować się ukończeniem:
   
 4. studiów wyższych na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne lub
   
 5. studiów wyższych na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne lub
   
 6. studiów wyższych na kierunku (specjalności) innym, a ponadto ukończyć studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne lub
   
 7. ukończyć zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom lub
   
 8. ukończyć zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej, a ponadto ukończyć kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub
   
 9. studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub 
   
 10. ukończyć zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER