AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Przed sesją pracują komisje
24.03.2010 

26 marca 2010 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobromierzu odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu z realizacji zadań w 2009 roku.
  2. Zapoznanie się z planem pracy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu na rok 2010.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dobromierz oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2010.

 

29 marca 2010 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobromierzu odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Tematyka posiedzenia:

  1. Ocena postępu robót związanych z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Serwinowie i Dobromierzu (posiedzenie wyjazdowe).

 

31 marca 2010 r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobromierzu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja na temat stanu technicznego infrastruktury znajdującej się na terenie Gminy, a nie będącej w jej zarządzie.
  2. Informacja kierownika Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu na temat ściągalności zaległych opłat za czynsz i wodę.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Roztoka.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dobromierz.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010.

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER