AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Komisja Rolnictwa w terenie
30.03.2010 

W dniu 29 marca 2010 r. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dobromierz wraz z Zastępcą Wójta Gminy Kazimierzem Sychowiczem zapoznała się z postępem prac związanych z budową oczyszczalni ścieków w Serwinowie, będącej częścią zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – faza I”.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z Częstochowy. Przekazanie placu budowy nastąpiło we wrześniu 2009 r., zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Wykonawcą. Planowany termin zakończenia budowy został określony na dzień 30 września 2010 r.

Z chwilą przekazania terenu i placu budowy Wykonawca realizuje prace zgodnie z przedłożonym harmonogramem.

Do dnia 15 marca br. wykonano roboty ziemne i fundamenty, dostarczono i zamontowano zbiorniki SBOS – 300, wybudowano ściany i konstrukcję dachu części socjalnej, zrobiono kanalizację wewnętrzną oraz ściany zewnętrznych części technicznej.
Stopień zaawansowania rzeczowego i finansowego budowy wynosi 32%.

   

   

   

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER