AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Jak pracują komisje
09.04.2010 

14 kwietnia 2010 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobromierzu odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.

Tematyka posiedzenia:

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2009 rok, w części dotyczącej zagadnień pracy Komisji Socjalnej oraz wydanie opinii do celów udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobromierz.

 

15 kwietnia 2010 r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobromierzu odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Tematyka posiedzenia:

Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2009 rok w części dotyczącej merytorycznej działalności komisji.

 

15 kwietnia 2010 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobromierzu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Tematyka posiedzenia:

Ocena wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2009 rok:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w zakresie kultury, sportu i rekreacji,
- wydatków na Profilaktykę i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.

 

19 kwietnia 2010 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobromierzu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2009 rok, wydanie opinii i podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dobromierz za 2009 rok.

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER