AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

51. sesja
14.04.2010 

W czwartek, 29 kwietnia 2010 r., w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji o godz. 13:00 odbędzie się sesja Rady Gminy Dobromierz.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Zatwierdzenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2009 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok:
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok,
  b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  c) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  d) przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium,
  e) dyskusja,
  f) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy i podjęcie uchwały w tej sprawi
 6. Interpelacje i wnioski radnych
 7. Wolne wnioski, zapytania, informacje
 8. Zamknięcie obrad sesji.

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER