AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Na naradzie u Wójta
12.05.2010 

W poniedziałek 10 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobromierzu spotkali się kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych Gminy w celu omówienia planów na najbliższe 2 tygodnie.

W zastępstwie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewelina Walska poinformowała, że zakończono postępowanie przetargowe na organizację kolonii dla 100 dzieci i młodzieży z terenu gminy, która w tym roku zostanie zorganizowana w Ośrodku Wypoczynkowym "Panorama" w Kątach Rybackich w dniach 15 - 24 lipca 2010 r.
Kierownik Referatu Rolnictwa Środowiska i Gospodarki Gruntami Marianna Kędziora - Kwiatkowska zawiadomiła o trwających pracach związanych z decyzją środowiskową dla Kopalni Granitu "Gniewków" oraz o przeprowadzonej kontroli w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w jednym z gospodarstw rolnych.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Józef Noworól powiadomił o planowanych imprezach na terenie Gminy Dobromierz, a w szczególności zwrócił uwagę na najbliższy koncert galowy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z okazji 20 - lecia Odrodzonego Samorządu, który odbędzie się w najbliższą sobotę w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Dobromierzu. Poinformował również o trwających pracach porządkowych na terenie basenów kąpielowych, których otwarcie nastąpi w III dekadzie czerwca.

Dyrektorzy placówek oświatowych zakomunikowali o przygotowaniach do zakończenia roku szkolnego, odbytych posiedzeniach rad pedagogicznych, rad rodziców, licznych konkursach i wycieczkach.

Kierownik Zakładu Obsługi Komunalnej Edward Kowalski omówił kwestię budowy fundamentów pod pomnik św. Jana Nepomucena w Dobromierzu, trwających pracach modernizacyjnych świetlicy wiejskiej w Roztoce, w której wykonywane są prace związane z przyłączem elektrycznym, a także remontach mieszkań socjalnych i planowanym remoncie ul. Sportowej w Roztoce metodą paczerowania.

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER