AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

52. obrady
20.05.2010 

W piątek, 28 maja br., o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu odbędzie się 52. sesja Rady Gminy Dobromierz

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobromierz lub jej jednostkom podległym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobromierz oraz ustalenie wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowych.
 9. Informacja dotycząca udzielonych przez organ podatkowy ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty w podatkach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
 10. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu o przygotowaniach do sezonu letniego 2010.
 11. Interpelacje i wnioski radnych.
 12. Wolne wnioski, zapytania, informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER