AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Komisje popracują
20.05.2010 

24 maja 2010 r. zgodnie z rocznym planem pracy Komisja Rolnictwa przeprowadzi wizję lokalną w celu sprawdzenia rowów melioracyjnych, większych cieków wodnych i dróg transportu rolnego w Gminie Dobromierz.
Wyjazd nastąpi spod siedziby Urzędu Gminy Dobromierz o godz. 8:30.

24 maja 2010 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobromierz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja o sposobie i wynikach zarządzania mieniem komunalnym przez Zakład Obsługi Komunalnej w odniesieniu do planu finansowego Gminy Dobromierz na 2010 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobromierz oraz ustalenie wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowych.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych na terenie Gminy Dobromierz.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobromierz lub jej jednostkom podległym.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010.
 7. Informacja dotycząca udzielonych przez organ podatkowy ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty w podatkach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
 8. Sprawy różne.

25 maja 2010 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobromierz odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.

Tematyka posiedzenia:

 1. Spotkanie z dyrektorami szkół i przedstawicielami rad rodziców w celu uzyskania informacji na temat dowożenia uczniów do szkół, dożywiania w szkołach oraz otrzymywanych stypendiach przez uczniów.
 2. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu o przygotowaniach do sezonu letniego 2010.
 3. Sprawy różne.

25 maja 2010 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobromierz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 2. Analiza postępu prac związanych z procesem inwestycyjnym na terenie Gminy Dobromierz – kanalizacja, oczyszczalnia ścieków.

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER