AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Czy grozi nam powódź?
01.06.2010

Przedstawiamy Państwu informację z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jakie odbyło się w niedzielę, 30 maja br., we Wrocławiu. Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat sytuacji powodziowej na terenie województwa dolnośląskiego.

 

NOTATKA
z Posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
30 maja 2010 r., godzina 16.00

Temat spotkania: Sytuacja powodziowa na terenie województwa dolnośląskiego
Uczestnicy:

1.Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec;
2.Dyrektor WBZiK DUW Józef Rzemień;
3.Z- ca Kierownika WCZK Franciszek Szumiejko;
4.Rzecznik Prasowy Wojewody Dagmara Samól – Turek;
5.Dyrektor RZGW we Wrocławiu Paweł Potoczny;
6.Zastępca Dyrektora RZGW we Wrocławiu Krzysztof Kitowski;
7.Z-ca Dyrektora DZMiUW Witold Rzewuski;
8.Dyrektor IMGW we Wrocławiu Ryszard Kosierb;
9.Komendant Wojewódzki PSP Jarosław Wojciechowski;
10.Naczelnik Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji Jacek Mazur;
12.Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Jerzy Panas;
13. Ekspert WZZK Profesor Czesław Szczegielniak;
14. Przedstawiciel EnergiiPro S.A.Wojciech Wójcik;
15. Naczelnik Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP Leszek Szczęsny;
16.Wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski;

Na posiedzeniu zostały omówione następujące kwestie:

 • aktualna sytuacja hydrometeorologiczna w województwie;
 • stan wałów i urządzeń hydrotechnicznych;
 • bieżące decyzje dotyczące gospodarki wodnej;
 • sytuacja popowodziowa we Wrocławiu;
 • sytuacja powodziowa w powiatach nadodrzańskich;
 • stan zaangażowania służb mundurowych w akcjach przeciwpowodziowych;
 • zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej;
 • sytuacja bieżąca w infrastrukturze kolejowej;

Wnioski i ustalenia:

 1. Prognozy meteorologiczne zakładają umiarkowane i zwiększone opady deszczu w ciągu najbliższych 7 dni. Intensywne opady zakładane są na wtorek i środę. Opady mogą spowodować podwyższenie stanu wód w rejonach górskich, Kotlinie Kłodzkiej i Jeleniogórskiej.
 2. Należy kontynuować monitoring na wałach, umocnieniach i urządzeniach hydrotechnicznych.
 3. Kontynuowana są zrzuty ze zbiorników retencyjnych, rezerwy na zbiornikach systematycznie się zwiększają, w przypadku zwiększonych opadów jest możliwość zwiększania zrzutów.
 4. Na rzece Orla kontynuowane są prace zakładania tymczasowej zabudowy zabezpieczającej w rejonie wału w miejscowości Korzeńsko.
 5. Wszystkie foldery pracują prawidłowo.
 6. We Wrocławiu sytuacja się normalizuje, trwają prace przywracania dostaw prądu do ostatnich odbiorców.
 7. We wszystkich powiatach sytuacja się normalizuje, odbyły się posiedzenia Powiatowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, sytuacja jest pod kontrolą władz samorządowych. Nie ma informacji o nowych zagrożeniach i miejscach, gdzie może dojść do przerwania wałów.
 8. Wszystkie zagrożone powiaty zostały poinformowane, iż w przypadku zapotrzebowania na siły i środki mogą zwracać się do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
 9. Ze względu na sytuację meteorologiczną i możliwość intensyfikacji opadów deszczu zostaną utrzymane stany pogotowia i alarmów powodziowych.
 10. Bez prądu pozostaje 304 odbiorców, uszkodzonych jest kilkanaście linii niskiego średniego napięcia. Służby energetyczne, przy wsparciu PSP systematycznie usuwają usterki i uszkodzenia.
 11. Działania PSP zostały ograniczone do usuwania skutków powodzi, główne prace trwają w Jelczu Laskowicach, gdzie wypompowywana jest woda. Ze względu na prowadzenie tam prac przy wsparciu służb czeskich i niemieckich, rejon był w dniu wczorajszym wizytowany przez nadbryg. Marka Kowalskiego, Z –cę Komendanta Głównego PSP oraz komendantów czeskiej straży i niemieckiej THV. Na miejscu oceniono, iż do momentu usunięcia wody zagraniczne służby będą pomagać PSP. W pozostałych powiatach działania prowadzone są silami własnymi powiatów.
 12. W związku z poprawą sytuacji policja przechodzi w stan normalnego trybu służby.
 13. Zmniejsza się ilość sił wojska używanych w działaniach.
 14. Na obszarze województwa częściowo wyłączona jest z ruchu kolejowego linia nr 273 Krzepów – Głogów. Służby PKP monitorują wszystkie potencjalnie zagrożone miejsca, nie planuje się kolejnych wyłączeń. W przypadku transportu towarowego zorganizowane są objazdy (dotyczy to głownie obsługi KGHM), nie powodują one zakłóceń w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.
 15. Zgodnie z poleceniem Sekretarza Stanu w MSWiA Tomasza Siemoniaka Wojewoda Dolnośląski zobowiązał wszystkich zebranych do przekazania informacji do podległych służb, aby prowadzić monitoring na urządzeniach i budowlach przeciwpowodziowych, szczególnie w miejscach gdzie wystąpiły przesiąki i przecieki.
 16. Władze powiatów leżących w Kotlinie Kłodzkiej i Kotlinie Jeleniogórskiej ze szczególną uwagą muszę analizować sytuacje meteorologiczną i przygotować się na ewentualne działania w związku z możliwością zwiększenia się stanów poziomu wody.

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER