AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

53. sesja
18.06.2010 

Przed nami 53. sesja Rady Gminy Dobromierz. Obrady odbędą się w piątek, 25 czerwca br. o godzinie 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobromierz.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Dobromierz.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010.
 8. Ocena realizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę Dobromierz.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Wolne wnioski, zapytania, informacje.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER