AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Jak pracowały świetlice?
22.06.2010 

Po raz kolejny zaglądamy do świetlic środowiskowych na terenie naszej gminy.
W 11 świetlicach: w Dobromierzu, Pietrzykowie, Jaskulinie, Szymanowie, Jugowej, Kłaczynie, Roztoce, Borowie, Dzierzkowie, Gniewkowie i Czernicy zajęcia odbywają się w okresie od września do czerwca po 10 godzin miesięcznie. Nad dziećmi czuwa łącznie 6 opiekunów.

W zajęciach środowiskowych uczestniczy średnio od 100 - 130 dzieci tygodniowo. Najwyższą frekwencją, od 16 do 24 osób, cieszą się świetlice w Borowie, Dzierzkowie i Jugowej. Najmniejsze zainteresowanie zajęciami środowiskowymi zaobserwowano w Roztoce (6 -10 osób). Świetlice mają charakter opiekuńczo – wychowawczy i organizują wszystkim chętnym dzieciom wolny czas poprzez zajęcia plastyczne, sportowe i rekreacyjne. Ponadto uczestnicy zajęć mogą nadrobić zaległości szkolne i odrobić zadania domowe. Na każdych zajęciach dzieci otrzymują posiłek w postaci herbaty i słodkiej bułki.

Corocznie w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nowego roku szkolnego, GOPS przeprowadza kontrolę techniczną obiektów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć środowiskowych. Na bieżąco uzupełniane jest również niezbędne wyposażenie, środki czystości i materiały do prac plastycznych.

Wszystkie świetlice działają na podstawie regulaminów. Każde dziecko posiada zgodę rodzica lub opiekuna na udział w zajęciach. Całokształt pracy świetlic obrazują dzienniki zajęć. W tym roku szkolnym, po raz pierwszy opiekunowie świetlic otrzymali identyfikatory z fotografiami.

Świetlice wizytowane są kilkakrotnie w ciągu roku. W związku z panującymi ostatniej zimy bardzo niskimi temperaturami otoczenia, na bieżąco monitorowano temperatury pomieszczeń świetlicowych. Najzimniej było w Czernicy i Jugowej i w obawie o zdrowie dzieci odwołano w nich dwukrotnie zajęcia. Należy zaznaczyć, że większość świetlic ogrzewana jest elektrycznie. Centralne ogrzewanie węglowe funkcjonuje tylko w Szymanowie. Natomiast w Jugowej, Pietrzykowie do ogrzania sal wykorzystywane są kominki, zaś świetlica w Dzierzkowie od kwietnia posiada centralne ogrzewanie gazowe.
W ramach integracji uczestników zajęć środowiskowych corocznie organizowane są także wspólne imprezy. W trwającym roku szkolnym odbyły się dwie takie imprezy:

  • 04 grudnia 2009 r. - Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw o Puchar Wójta Gminy Dobromierz, w którym uczestniczyło 145 dzieci;
  • 08 czerwca 2010 r. Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Roztoce, w którym uczestniczyło 345 dzieci.

Czerwiec jest miesiącem, w którym wszystkie świetlice porządkują swoją pracę, kończą wpisy do kronik i dzienników zajęć, a opiekunowie składają swoje sprawozdania, które publikujemy systematycznie na naszej stronie internetowej. Na zakończenie tegorocznego roku szkolnego wszystkie placówki pożegnają się przy ognisku i pieczonej kiełbasce.
Frekwencja na zajęciach w świetlicach środowiskowych w roku szkolnym 2009/2010.

Lp.

Lokalizacja świetlicy

Średnia uczestników na zajęciach

1.

Dobromierz

8 - 10

2.

Szymanów

8 - 10

3.

Pietrzyków

6 - 10

4.

Jaskulin

8 - 10

5.

Borów

18 - 24

6.

Dzierzków

16 - 24

7.

Roztoka

6 - 10

8.

Jugowa

12 - 18

9.

Czernica

9 - 15

10

Gniewków

8 - 10

11.

Kłaczyna

8.10.2010

Powyższa informacja została przedstawiona komisji socjalnej 22 czerwca br.

 

   

   

   

   

   

   
 
   

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER