AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Warunki udziału w ponownym głosowaniu w wyborach
23.06.2010 

Przedstawiamy Państwu informację Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącą warunków udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP 4 lipca 2010 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r., przypomina o warunkach udziału wyborców w tym głosowaniu.
I.Zasady ogólne

 1. Głosowanie ponowne odbędzie się w tych samych obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na statkach morskich, w których przeprowadzono pierwsze głosowanie.
   
 2. Głosowanie przeprowadzą w dniu 4 lipca 2010 r. w godzinach 6.00 - 20.00 te same obwodowe komisje wyborcze, które przeprowadzały głosowanie w dniu 20 czerwca 2010 r.
   
 3. Warunkiem udziału w ponownym głosowaniu jest objęcie wyborcy spisem wyborców sporządzonym dla danego obwodu głosowania według stanu na dzień 20 czerwca 2010 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualizacji spisu wyborców między dniem pierwszego głosowania, a dniem ponownego głosowania.

W związku z tym Komisja przypomina, że w spisie wyborców figurują w odpowiednim obwodzie głosowania:

 1. wyborcy stale zamieszkali, czyli zameldowani na pobyt stały na terenie obwodu głosowania albo wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek,
   
 2. wyborcy, którzy przed dniem pierwszego głosowania zostali wpisani do spisu wyborców na własny wniosek w miejscu czasowego pobytu oraz wyborcy wpisani do spisu wyborców na własny wniosek po dniu pierwszego głosowania a przed dniem ponownego głosowania; osoby te mogą głosować w miejscu swojego stałego zamieszkania lub w innym obwodzie tylko po uzyskaniu, na ich wniosek, zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania z urzędu gminy, który dopisał tych wyborców do spisu wyborców,
   
 3. utworzonym w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym - wyborcy, którzy przybyli tam przed dniem 20 czerwca 2010 r. i nie uzyskali zaświadczeń o prawie do głosowania: zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania i zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania,
   
 4. utworzonym za granicą lub na statku morskim - wyborcy, którzy zostali wpisani do spisu wyborców w tym obwodzie na własny wniosek zgłoszony przed dniem pierwszego głosowania konsulowi lub kapitanowi statku.

Więcej szczegółów 
http://www.bip.dobromierz.pl/strony/aktualnosci_wp_2010.htm
 

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER