AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Świetlica w Jaskulinie i Pietrzykowie
07.07.2010 

Jak pracowała świetlica środowiskowa w Jaskulinie i Pietrzykowie?
Przedstawiamy sprawozdanie opiekuna - Łukasza Kucemby.

W roku szkolnym 2009/2010, podobnie jak w latach poprzednich, prowadzone były zajęcia świetlicowe dla dzieci z miejscowości Pietrzyków i Jaskulin. Zajęcia w Jaskulinie odbywały się we wtorki, a w Pietrzykowie w środy w godz. od 15:00-17:00. Średnia frekwencja
w zajęciach wynosiła 8 -10 osób dla obydwu świetlic. Ze względu na miejsce prowadzenia zajęć w świetlicy w Jaskulinie (Dom Pomocy Społecznej), często uczestnikami zajęć byli mieszkający w nim pensjonariusze, co pozwalało na integrację dzieci z osobami niepełnosprawnymi.

Prowadzono szereg zajęć z zakresu działań opiekuńczych, wychowawczych oraz profilaktycznych. Oprócz zajęć świetlicowych prowadzone były zajęcia nietypowe, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, do których można zaliczyć przede wszystkim seanse filmowe, wycieczki piesze m.in. na wieżę widokową w Bronówku, ognisko z kiełbaskami z okazji Dnia Wiosny oraz konkursy plastyczne i miniturnieje. Z zakresu działań profilaktycznych przeprowadzono zajęcia plastyczne dotyczące przeciwdziałania nadużywania alkoholu oraz palenia papierosów. Ważnym elementem każdych zajęć był wspólny posiłek.

Wszystkie założone cele zostały zrealizowane, a współpraca pomiędzy uczestnikami układała się doskonale.

   

   

   

   

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER