AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

„Uczeń na wsi” – jak pomagaliśmy niepełnosprawnym uczniom
21.07.2010 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu od 1 września 2007 r. rozpoczął realizację trzyletniego programu PFRON "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie" Obszar A i B.

Celem programu było wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów
niepełnosprawnych zamieszkujących gminę, a więc poprawę warunków kształcenia, umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, likwidację barier transportowych utrudniających lub uniemożliwiających pobieranie przez uczniów nauki.

Program realizowany był na terenie Gminy Dobromierz do 30 czerwca 2010 r.

W roku szkolnym 2007/2008 Gmina Dobromierz otrzymała na ten cel środki finansowe w wysokości 34 540 zł, w tym na:

 1. pomoc dla uczniów szkół podstawowych – do wysokości 19 698,00 zł,
 2. pomoc przeznaczoną dla uczniów gimnazjów - do wysokości 6 000,00 zł,
 3. pomoc przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłat za naukę, do wysokości 8 000,00 zł,
 4. na obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A programu - do wysokości 842,00 zł.

Na realizację programu faktycznie wykorzystano 34 218,81 zł, w tym:

 1. pomoc dla uczniów szkół podstawowych – do wysokości 19 521,13 zł,
 2. pomoc przeznaczoną dla uczniów gimnazjów- do wysokości 5 909,42 zł,
 3. pomoc przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłat za naukę, do wysokości 7 959,66 zł,
 4. na obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A programu - w wysokości 828,60 zł.

Do uczestnictwa w programie przystąpiło i realizowało go 16 uczniów niepełnosprawnych (10 uczniów szkół podstawowych, 3 uczniów gimnazjum i 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych), co stanowiło 61,5 % z ogólnej liczby wszystkich niepełnosprawnych uczniów w gminie.

W roku szkolnym 2008/2009 na kontynuację programu Gmina Dobromierz otrzymała dotację w kwocie 12 094,18 zł, w tym na:

 1. pomoc dla uczniów szkół podstawowych – do wysokości 6 742,40 zł,
 2. pomoc przeznaczoną dla uczniów gimnazjów- do wysokości 2 528,40 zł,
 3. pomoc przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłat za naukę, do wysokości 2 528,40 zł,
 4. na obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A programu - do wysokości 294,98 zł.

Przyznane środki finansowe wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie naszej gminy. Do uczestnictwa w programie przystąpiło i realizowało 13 uczniów niepełnosprawnych (8 uczniów szkół podstawowych, 3 uczniów gimnazjum i 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych). 
Na rok szkolny 2009/2010 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał Gminie Dobromierz na realizację w/w programu środki finansowe w wysokości 24 296,44 zł, w tym na:

 1. obsługę programu – 592,60 zł
 2. dla uczniów szkół podstawowych – 8 173,74 zł
 3. dla uczniów gimnazjum - 8 173,74 zł
 4. dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych – 7 356,36 zł

Do programu zakwalifikowanych zostało 13 uczniów (5 uczniów szkół podstawowych, 5 uczniów gimnazjum i 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Przyznaną dotację wykorzystano w całości.

W ramach realizacji programu „Uczeń na wsi” Gmina Dobromierz otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe w łącznej wysokości 70 930,62 zł, z czego wykorzystano 70 609,43 zł.

Przyznana pomoc finansowa dotyczyła wsparcia procesu edukacji osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo w realizacji programu poprawiło warunki kształcenia, dało możliwość uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, przyczyniło się likwidacji barier transportowych utrudniających dojazd do szkoły i pobierania nauki oraz wyrównało szansę w zdobyciu wykształcenia wszystkim uczestnikom programu.
Warto przypomnieć, że w ramach realizacji programu PFRON „Uczeń na wsi” obszar B pozyskano samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Na ten cel Gmina Dobromierz otrzymała środki finansowe w kwocie 93 182 zł. Udział środków własnych w realizacji tego zadania wyniósł 16 818 zł. 

     


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER