AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

LIV sesja
05.08.2010 

Przed nami 54. sesja Rady Gminy Dobromierz. Obrady rozpoczną się 13 sierpnia br. o godz. 13:00 w sali widowiskowej GOKSiR.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Zatwierdzenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Gniewkowie
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa działki gruntu nr 209/2 o powierzchni 0,72 ha, położonej w miejscowości Jaskulin
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010
 8. Podjęcie uchwały w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobromierz oraz ustalenie wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowych
 9. Interpelacje i wnioski radnych
 10. Wolne wnioski, zapytania, informacje
 11. Zamknięcie obrad sesji

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER