AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Obradowali po raz 54.
13.08.2010 

Po wakacyjnej przerwie nasi radni znów zasiedli do wspólnych obrad.
Zgodnie z projektem porządku obrad podjęli wszystkie uchwały. Jednogłośnie opowiedzieli się za nadaniem imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Gniewkowie oraz wyrazili zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa działki gruntu nr 209/2 o powierzchni 0,72 ha, położonej w miejscowości Jaskulin.

Głosami 12 za i jednym wstrzymującym się podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na bieżący rok oraz w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobromierz oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowych. Stosunkiem głosów 10 za, 2 przeciw i jednym wstrzymującym się samorządowcy podjęli uchwałę w sprawie wykupu nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 334/23 o pow. 0,9382 ha w Dobromierzu - baza Spółdzielni Usług Rolniczych.

Radni okazali się jednomyślni podejmując uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej wybranej gminie na usuwanie skutków tegorocznej powodzi.
Sesję zakończyły wolne wnioski i zapytania.

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER