AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Kierownicy u wójta
31.08.2010 

Po dłuższej wakacyjnej przerwie kierownicy referatów Urzędu Gminy Dobromierz oraz gminnych jednostek organizacyjnych spotkali się z wójtem Czesławem Drągiem, by omówić bieżące sprawy oraz podsumować ostatnie wydarzenia.

Naradę rozpoczęto od sprawozdania kierownika GOPS w Dobromierzu Anny Kłys, która poinformowała o trwających pracach nad dokumentacją przetargową dotyczącą zakupu posiłków dla uczniów w roku szkolnym 2010/2011. Ustalono, że posiłki będą bardziej urozmaicone - 3 razy w tygodniu dzieci zjedzą drugie danie, 2 razy zaś zupę. Trwają także przygotowania do rozpoczęcia od 15 września zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie gminy, które w przyszłym tygodniu będą kontrolowane pod względem stanu, czystości i wyposażenia. Po zbilansowaniu budżetu przewiduje się w nich zwiększenie zajęć o 1 godzinę tygodniowo. Poinformowano także o trwającym nowym okresie zasiłkowym. Od sierpnia do GOPS można składać wnioski dotyczące przyznania świadczeń alimentacyjnych, zaś od 1 września dotyczące świadczeń rodzinnych. Ponadto do Ośrodka w ostatnim czasie wpłynęły blisko 4 tony żywności z Caritas Diecezji Świdnickiej. Wśród nich znalazły się m. in.: mleko, makaron, płatki, kasze, masło.

Józef Noworól, dyrektor GOKSiR poinformował zebranych o zakończonym już sezonie letnim. W związku z tym kąpielisko w Dobromierzu zostało już zamknięte, a tegoroczna frekwencja korzystających z basenów przerosła oczekiwania. Dyrektor do udanych zaliczył także przebieg festynów i pikników, jakie sukcesywnie odbywały się w poszczególnych miejscowościach gminy podczas wakacji. Obecnie trwają zapisy do sekcji kół zainteresowań oraz ogniska muzycznego.

Sporą część spotkania poświęcono organizacji nowego roku szkolnego. Dyrektorzy szkół omówili zakres wykonanych prac na terenie placówek oświatowych podczas wakacji, które głównie dotyczyły malowania klas oraz toalet. W drugiej połowie sierpnia specjalnie powołana komisja przeprowadziła kontrolę na terenie wszystkich szkół pod względem bezpieczeństwa i higienicznych warunków. Zespół kontrolny określił nieprawidłowości i usterki niezbędne do wykonania.

Piotr Krygier, dyrektor ZS w Roztoce poinformował o planowanej instalacji monitoringu zewnętrznego na terenie boiska oraz nowej pracowni przyrodniczej.
Głos zabrał także kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Jan Bering, który omówił bieżącą sytuację nowych mieszkań socjalnych na terenie gminy oraz budowanych placów zabaw.

Przebieg inwestycji związanej z modernizacją drogi w Kłaczynie zreferował kierownik Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu Edward Kowalski. Obecnie trwa także budowa drogi prowadzącej do oczyszczalni ścieków w Serwinowie. Oczyszczalnia niebawem zostanie oddana do użytku. Kierownik poinformował również o zakresie planowanych prac przy modernizacji świetlicy wiejskiej w Roztoce.

   

   

   

   

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER