AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Popracują komisje
09.09.2010 


14 września 2010 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobromierz odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.

Tematyka posiedzenia:

 • Analiza i ocena informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 2010 roku w części dotyczącej merytorycznej działalności komisji
 • Sprawy różne

17 września 2010 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobromierz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Tematyka posiedzenia:

 • Analiza i ocena informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 2010 r. w sferze rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/250/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa działki gruntu nr 209/2 o powierzchni 0,72 ha, położonej w miejscowości Jaskulin
 • Informacja na temat przygotowań do akcji „Sprzątanie świata”
 • Ocena postępu i zaawansowania prac związanych z budową oczyszczalni ścieków w Serwinowie i Dobromierzu
 • Sprawy różne

 

17 września 2010 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Gminy Dobromierz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Tematyka posiedzenia:

 • Informacja Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu z wykonania planu za I półrocze 2010 r.
 • Analiza i ocena informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 2010 r.
 • Informacja na temat ściągalności zaległych opłat za czynsz i wodę
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/250/10 Rady Gminny Dobromierz z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa działki gruntu nr 209/2 o powierzchni 0,72 ha, położonej w miejscowości Jaskulin
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Dobromierz o powierzeniu Gminie Dobromierz obowiązku utrzymania grobu wojennego
 • Sprawy rożne

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER