AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

55. obrady
09.09.2010 

Przed nami 55. sesja Rady Gminy Dobromierz. Obrady odbędą się 17 września 2010 r. o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Zatwierdzenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami
 5. Informacja Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu z wykonania planu za I półrocze 2010 r.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 2010 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/250/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa działki gruntu nr 209/2 o powierzchni 0,72 ha, położnej w miejscowości Jaskulin
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Dobromierz o powierzeniu Gminie Dobromierz obowiązku utrzymania grobu wojennego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Dobromierz
 10. Interpelacje i wnioski radnych
 11. Wolne wnioski, zapytania, informacje
 12. Zamknięcie obrad sesji

 

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER