AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Kierownicy u wójta
14.09.2010 

Za nami kolejne spotkanie kierowników referatów Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów szkół z wójtem Czesławem Drągiem. Naradę, która odbyła się w miniony poniedziałek 13 września, poświęcono bieżącym wydarzeniom oraz planom na najbliższe tygodnie.

Spotkanie rozpoczęła Anna Kłys, która przedstawiła sprawozdanie z prac wykonanych w ostatnich dwóch tygodniach. Oznajmiła, że GOPS rozstrzygnął już przetarg dotyczący zakupu posiłków dla uczniów w nowym roku szkolnym. Tegoroczne posiłki będą bardziej urozmaicone – dzieci 3 razy w tygodniu zjedzą drugie danie, dwa razy zaś zupę. Dożywianie dzieci rozpocznie się od 23 września. W tym roku z tej formy pomocy skorzysta ponad 100 dzieci. Kierownik poinformowała także o zakończonym przeglądzie świetlic środowiskowych w poszczególnych miejscowościach gminy. Komisja, w tym przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, kontrolowała obiekty pod względem stanu, czystości i wyposażenia i wyznaczyła wykonanie niezbędnych prac w niektórych z nich.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami przedstawiła stan prac nad decyzją środowiskową z Nadleśnictwem Jawor w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Odtworzenie dwóch zbiorników retencyjnych przepływowych oraz budowa nowego zbiornika przepływowego wraz z przebudową drogi leśnej na trzech odcinkach o dł. 360mb” w obrębie lasu w Pietrzykowie i Bronowie. Ponadto poinformowała o złożonym wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na odbudowę cieku wodnego Młynówka w Czernicy. Kierownik przedstawiła plan tegorocznej akcji sprzątania świata – miejsca, które uczniowie będą sprzątać oraz zakupach niezbędnych materiałów – worków na śmieci oraz rękawic.

Dyrektorzy szkół oznajmili, że pierwsze dwa tygodnie nowego roku szkolnego upłynęły w placówkach głównie na pracach organizacyjnych – m.in, ustalaniu planu wewnętrznego doskonaleni nauczycieli, planu zajęć, wyborze Rady Rodziców, samorządu szkolnego i klasowego. Dyrektor SP w Gniewkowie poinformował o zakwalifikowaniu placówki do Programu Agencji Rynku Rolnego „Owoce w szkole”.

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przetargu na budowę wodociągu w Bronówku, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, realizacja umowy na budowę wodociągu w Gniewkowie – o tym opowiedział kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Jan Bering. Omówił także zakończone prace remontowe w kolejnym już mieszkaniu socjalnym w Gniewkowie 45.

Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego Monika Borysewicz przedstawiła sprawozdanie z prac wykonanych w ostatnich dniach – w tym ostateczne już ustalenia do co szczegółowego harmonogramu jazdy autobusów dowożących dzieci do szkół na terenie gminy. Rekompensatą za wcześniejszą godzinę rozpoczęcia zajęć, będzie także wcześniejsze zakończenie lekcji. Nowy harmonogram zacznie obowiązywać w przyszłym tygodniu. Dokładne informacje zostaną podane na stronie internetowej gminy. Do końca września grupie jedenastolatek zostanie podana trzecia, ostatnia już, dawka szczepionki przeciw wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy.

O przygotowaniach nad planem budżetu gminy na 2011 rok poinformował Skarbnik Andrzej Poradowski, który zwrócił się do kierowników o zgłaszanie rzetelnych i przemyślanych propozycji finansowych.

   

   

   

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER