AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Obradowali po raz 55.
20.09.2010 

Na 55. już sesji spotkali się Radni Gminy Dobromierz 17 września br. Jako główny punkt obrad samorządowcy rozpatrzyli informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 2010 roku.

Stosunkiem głosów 14 za (1 radny nieobecny) Rada podjęła uchwałę o zmianie Uchwały Nr LIV/250/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa działki gruntu nr 209/2 o powierzchni 0,72 ha, położonej w miejscowości Jaskulin oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010. Głosami 13 – za, przy 1 głosie wstrzymującym się (1 radny nieobecny) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Dobromierz o powierzeniu Gminie Dobromierz obowiązku utrzymania grobu wojennego.

Na wniosek Wojewody Dolnośląskiego został przygotowany także projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Wiesława Konieczka. Za przyjęciem tej uchwały głosowało: 0 – radnych, 9 – radnych przeciw, 4 – radnych wstrzymało się, 1 radny był nieobecny, zaś radny Wiesław Konieczek został wyłączony z głosowania. Uchwała stwierdzająca wygaśnięcie mandatu radnego Wiesława Konieczka nie została przez Radę podjęta.

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER