AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Pracowały stałe Komisje Rady
20.09.2010 

Głównym punktem wszystkich posiedzeń stałych komisji Rady była analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 2010 roku.

Jako pierwsza informację rozpatrywała 14 września Komisja Socjalna, następnie na swoim 44 już posiedzeniu 17 września Komisja Rolnictwa, która analizowała przebieg realizacji wydatków budżetowych za I półrocze w obrębie działów rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska. Komisja zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/250/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa działki gruntu nr 209/2 o powierzchni 0,72 ha, położonej w miejscowości Jaskulin oraz wysłuchała informacji na temat przygotowań do akcji "Sprzątanie świata". Komisja dokonała też oceny postępu prac związanych z budową oczyszczalni ścieków w Serwinowie i Dobromierzu.

17 września Komisja Budżetowa oprócz informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze br., rozpatrzyła również informację Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu z wykonania planu za I półrocze 2010 r. oraz informację na temat ściągalności zaległych opłat za czynsz i wodę. Zaopiniowała ponadto projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa działki gruntu nr 209/2 o powierzchni 0,72 ha w Jaskulinie, zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010 oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Dobromierz o powierzeniu Gminie Dobromierz obowiązku utrzymania grobu wojennego.

   

   

   

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER