AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Mogiła pod naszą opieką
05.10.2010 

Na ostatniej sesji Rady Gminy Dobromierz, 17 września br., radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Dobromierz o powierzeniu jej obowiązku utrzymania grobu wojennego. Mowa o mogile Carla von Mutiusa, która znajduje się na cmentarzu przy kościele p.w. św. Michała Archanioła w Dobromierzu.

Udało nam się uzyskać kilka informacji o Carlu von Mutiusie od Edwarda Hałdasia – historyka - amatora, mieszkańca naszej gminy:
Uczestnik Kampanii Napoleońskiej 1813 – 1815. Carl von Mutius był generałem majorem kawalerii. Zmarł po 58 latach w 1816 r., a pochowano go razem z żoną Frederiką z domu von Lutzow (1757 – 1811). Odznaczony był żelaznym krzyżem i wieloma innymi orderami państwa pruskiego.

Do zakresu zadań, spoczywających na Gminie Dobromierz należeć będą: dbanie o estetyczny wygląd całego obiektu: utrzymanie go w czystości, konserwacja elementów małej architektury oraz dbałość o czytelność napisów. Obowiązkiem będzie także zapewnienie estetycznego wyglądu roślinności wokół mogił.

W związku z porozumieniem Wojewoda Dolnośląskim będzie przekazywał gminie środki finansowe na utrzymanie grobu, a ich wysokość będzie uzależniona od wysokości środków otrzymywanych corocznie z budżetu państwa.

   

   

 
 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER