AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Popracują komisje
15.10.2010 

18 października 2010 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobromierz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Tematyka posiedzenia:

 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/126/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Dobromierz.
 • Informacja o działaniach dla pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych - unijnych za I półrocze 2010 r.
 • Sprawy rożne.

 

18 października 2010 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobromierz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Tematyka posiedzenia:

 • Informacja na temat zakresu wykonywanych prac melioracyjnych na terenie Gminy Dobromierz.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • Sprawy różne.

 

19 października 2010 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobromierz odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.

Tematyka posiedzenia:

 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Omówienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok poprzedzający rok szkolny tj. 2009/2010, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz.
 • Informacja o realizacji ważniejszych imprez w Gminie Dobromierz w okresie pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
 • Sprawy różne.


 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER