AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Po sesji
23.10.2010 

Za naszymi samorządowcami kolejne obrady 56. sesji Rady Gminy Dobromierz, która odbyła się w piątek, 22 października br.

Samorządowcy głosami 12 za i jednym wstrzymującym się podjęli uchwałę w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 8 radnych głosowało za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości – 5 radnych się wstrzymało.
Samorządowcy podjęli także uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 12 radnych głosowało za uchwałą w sprawie zmiany ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Dobromierz, jeden był przeciw.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010, 2 radnych się wstrzymało (11 radnych głosowało za przyjęciem uchwały) oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roztoka, (12 radnych za,1 głos wstrzymujący się).

Radni rozpatrzyli informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok poprzedzający rok szkolny tj. 2009/2010, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz. Zgodnie z dyspozycją zawartą w ustawie o samorządzie gminnym, radni zapoznani zostali także z wynikami analizy oświadczeń majątkowych, które opracował Wójt, Przewodniczący Rady i Wojewoda Dolnośląski. Analiza oświadczeń majątkowych opracowana przez właściwe urzędu skarbowe zostanie przedstawiona na najbliższej sesji Rady.

Przewodniczący Rady oraz Wójt przedstawili Informację o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

   

   

   
 
   

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER