AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Nadzwyczajna sesja
26.10.2010 

W najbliższą środę, 27 października, o godz. 14:00 odbędzie się 57. nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobromierz.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

  2. Zatwierdzenie porządku obrad

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz”

  5. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

  6. Zamknięcie obrad sesji.

Tuż przed rozpoczęciem obrad, o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Tematyka posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz”

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

 

 

 

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER