AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Ostatnia w tej kadencji
04.10.2010 

W środę, 10 listopada br. radni Gminy Dobromierz spotkają się na 58., ostatniej już, sesji w tej kadencji. Obrady rozpoczną się o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  2. Zatwierdzenie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji
  4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
  7. Interpelacje i wnioski radnych.
  8. Wolne wnioski, zapytania, informacje.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

 

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER