AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Drodzy mieszkańcy Gminy Dobromierz - naszej Małej Ojczyzny!
12.11.2010 

92 lata temu spełniły się marzenia kilku pokoleń - marzenia o niepodległości. Po 123 latach niewoli Polska narodziła się na nowo. Sukces ten był dziełem walk toczonych od powstania kościuszkowskiego aż po rok 1918. To sukces tych, którzy pozostali nieugięci.

92 lata temu staliśmy się wolnym krajem. Już nie zaborcy, a naród polski zaczął decydować o swoim losie, o swojej przyszłości. Mamy wolną Polskę, kraj, w którym każdy obywatel może wyrażać swój patriotyzm w różny sposób.

Szanowni zebrani!

Wśród nas są właśnie tacy ludzie. Zasłużeni dla gminy, którzy przyjęli od nas zaproszenie na dzisiejszą uroczystość: radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, kombatanci, rolnicy, strażacy - jednym słowem bohaterowie naszej
małej ojczyzny.

Ich praca, długoletnia działalność, zaangażowanie przyczyniły się do jej widocznego rozwoju. To dzięki nim budujemy nowe oblicze naszej gminy. Ale pamiętamy też, że dzięki temu budujemy też tożsamość całego województwa, całego kraju. Ich wkład i trud ma znaczący udział w rozwoju Polski.

Wszyscy możemy się cieszyć z faktu, że nasza gmina, mimo kryzysu gospodarczego w kraju, osiągnęła w tym roku najwyższy budżet w swojej historii, budżet w wysokości ponad 27 mln zł. Łączne budżety za minione cztery lata wyniosą prawie 66 mln zł i będą 2 razy większe niż w poprzednich 4 latach. Kiedy rozpoczynałem pracę, otrzymałem budżet od moich poprzedników na 2007 rok w wysokości 10 mln zł. Dziś mam już projekt budżetu na 2011 rok. Przekroczy on kwotę 21 mln zł i jest w nim 1 300 tys. zł nadwyżki.

Wyższe pieniądze to większa ilość wykonanych zadań. I realizację tych zadań widać.
Mijające 4 lata to czas zmian w naszej gminie. Wiele się w niej zmieniło, wiele na lepsze. W każdej sferze staraliśmy się podnieść standard życia mieszkańców.

W tym roku zakończyliśmy realizację największej i najważniejszej inwestycji służącej poprawie codziennego bytu mieszkańców gminy - budowę oczyszczalni ścieków w Serwinowie. Do oczyszczalni na początek podłączany jest Dobromierz i Serwinów. Zakończyliśmy już budowę kolektora zbiorczego. W tej chwili do niego podłączane są kolejne domostwa.

To nie koniec inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. W najbliższych dniach rozpocznie się realizacja kolejnych dużych zadań: wodociągowanie Dzierzkowa, Bronówka i Dobromierza oraz kanalizacja Bronówka. Mamy już na to pieniądze.

W ciągu ostatnich 4 lat zrealizowaliśmy 10 nowych dróg o długości ponad 6 km - wszystkie wykonane w nowej asfaltowej technologii, w miejscach niebezpiecznych zabezpieczone barierami.

Także sfera kulturalna przez ostatnie lata rozkwitła. Staraliśmy się dostarczyć mieszkańcom gminy wiele możliwości wypoczynku i rozrywki na wysokim poziomie, organizując różnorodne imprezy. Są wśród nich takie, które już na dobre wpisały się w kalendarz, a frekwencja na nich świadczyła o ich pozytywnym odbiorze. Było ich naprawdę wiele - Noc Cygańska w Roztoce, Gminne Dożynki, Dzień Kobiet czy pikniki i festyny letnie w każdej wsi.

Liczymy się również z potrzebami naszych najmłodszych mieszkańców - to właśnie z myślą o nich rozkwitły świetlice środowiskowe. W 11 miejscowościach kilka razy w tygodniu dzieci spotykają się na zajęciach z wykwalifikowaną kadrą. Tam właśnie z pomocą opiekuna mogą odrobić lekcje, a także mile spędzić czas na wspólnych zabawach. Świetlice te przeszły metamorfozę, zarówno w kwestii różnorodności prowadzonych zajęć, jak i pod względem zapewnienia w nich odpowiednich warunków. Nie wszędzie jednak były one najlepsze. Dwie wsie - Borów i Jaskulin - nie mają swoich świetlic. Ale dziś już wiemy, gdzie są pieniądze pomocowe na budowę takich świetlic i ich budowę będzie można podjąć w następnej kadencji.

Od początku kadencji dużą wagę przywiązywaliśmy do opieki zdrowotnej. Zdajemy sobie sprawę, że nierzadko dostęp naszych mieszkańców do specjalistów jest dla nich utrudniony ze względu na wiek, komunikację, czy po prostu zasobność materialną. Dlatego też przez 4 lata systematycznie realizowaliśmy programy zdrowotne, z których skorzystały setki mieszkańców. Organizowaliśmy zajęcia rehabilitacyjne, badania mammograficzne, badania słuchu, prostaty, cytologię, szczepienia przeciwko wirusowi wywołującemu raka szyjki macicy czy kilkakrotny pobór krwi, między innymi z myślą o chorej Hani Lipowskiej, 4 letniej dziewczynce, której rodzice pochodzą z Dobromierza, i która potrzebowała tego bezcennego daru.

Niewątpliwie dużym sukcesem było utworzenie na terenie gminy przedszkola. Powstało ono przy świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie. Zadbaliśmy o odnowienie i prawidłowe przygotowanie pomieszczeń, dostosowanie sanitariatów, zainstalowanie nowoczesnego i ekologicznego ogrzewania. Cieszy fakt, że przedsięwzięcie to spotkało się z tak wielką aprobatą, zarówno ze strony rodziców, jak i samych dzieci. To właśnie one dzierzkowskie przedszkole zaczęły traktować jak swój drugi dom. W przyszłym roku chcemy otworzyć przedszkola w Dobromierzu i Roztoce.

Wyposażyliśmy w urządzenia place zabaw w 8 miejscowościach. Chcemy wzbudzić u dzieci świadomość, że nie mieszkają w mało atrakcyjnej dla nich gminie, że o nich też myślimy i w miarę możliwości staramy się serwować im nowe atrakcje. Na tym jednak nie koniec, gdyż docelowo powstaną one w każdej gminnej miejscowości. Właśnie trwa procedura pozyskania na to dotacji.

Na uwagę zasługuje także odtworzenie Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu, w którym dajemy możliwość zatrudnienia na stałe prawie 40 osobom, a sezonowo około 60. Te 100 miejsc pracy to 100 osób mniej na bezrobociu. To lepsze warunki materialne dla 100 rodzin.

Wiele zmieniło się w estetyce naszych wsi. Gliniane garnki z nasadzeniami kwiatów, kolorowe klomby, świąteczne iluminacje świetlne to tylko nieliczne elementy, które pozytywnie wpłynęły na poprawę wyglądu gminnych miejscowości.
Staraliśmy się oferować mieszkańcom opiekę społeczną na najwyższym poziomie. Objętych jest nią około 330 rodzin. Co 6. rodzina wymaga stałego, bądź doraźnego wsparcia. Średnio 180 rodzin korzystało z pomocy żywnościowej - w formie przyznawanych produktów, bądź zasiłków na zakup żywności. 10 osób korzystało z pobytów w domach pomocy społecznej i 5 osób w zakładach opiekuńczo - leczniczych. Pobyt tych 15 osób finansujemy z budżetu gminy. Finansowaliśmy także pobyt dzieci na letnich koloniach. Udzielaliśmy mieszkańcom bezpłatnej pomocy prawnej.

Szanowni Państwo!

Tak było. Tak też może być. Państwo zdecydujecie o tym w dniu 21 listopada. Ja nie proponuję zrobienia 20 tys. zł oszczędności przez zmniejszenie płac urzędników.
Ja proponuję budżet wyższy o 30 mln zł, by można było więcej zrobić, i by przy tych zadaniach ludzie mogli zarabiać.


 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER