AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Sesja 1 grudnia
29.11.2010 

Pierwsza sesja Rady Gminy Dobromierz kadencji 2010-2014 odbędzie się 1 grudnia 2010 r. o godz. 13.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. Podczas obrad radni złożą ślubowanie, wyłonią także w tajnym głosowaniu przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących Rady. Planowane jest także ślubowanie wójta.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dobromierzu o wynikach wyborów i wręczenie zaświadczeń radnym i wójtowi.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta.
 5. Ustalenie porządku obrad.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Dobromierz:
  1) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy;
  2) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  3) przeprowadzenie głosowania (tajnego);
  4) ogłoszenie wyników wyborów.
 7. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 8. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy:
  1) zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Gminy;
  2) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  3) przeprowadzenie głosowania (tajnego);
  4) ogłoszenie wyników wyborów.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Wolne wnioski, zapytania, informacje.
 11. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy.


 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER