AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Rachmistrzowie poszukiwani
06.12.2010 

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań wg stanu na dzień 31 marca 2011 r.

W Gminie Dobromierz czynności spisowe, zgodnie z decyzją Głównego Urzędu Statystycznego, zostaną powierzone 3 rachmistrzom.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych nastąpi w dniach 6 - 20 grudnia 2010 r.
i będzie prowadzony przez Gminne Biuro Spisowe zlokalizowane w Urzędzie Gminy Dobromierz.

Kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem). Rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała przez ponad 3 miesiące (nie zalecane jest aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat).

Rachmistrz spisowy powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiad.

Musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Powinien też być obowiązkowy, rzetelny i wykazywać się dobrą organizacją pracy.

Rachmistrzem może zostać osoba (z UE) nie będąca obywatelem Polski, musi jednak wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, ponieważ wszystkie materiały spisowe i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim.

Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu z wyłączeniem obwodu spisowego w którym mieszkają.

Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć również oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Ponadto będą zobligowani do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami (Hend-Held) i zainstalowanymi na nich aplikacjami.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Umowy zlecenia będą podpisane na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego przez dyrektora urzędu statystycznego z osobami, które zostaną powołane na rachmistrzów spisowych po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.
Umowy podpisane zostaną przed rozpoczęciem przez rachmistrzów obchodu przedspisowego.

Podczas wykonywania obowiązków spisowych rachmistrzowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o składanie swoich ofert: podanie, CV, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe w sekretariacie Urzędu Gminy Dobromierz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2010 r. do godz. 15:00.


 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER