AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Sukces
07.12.2010 

Tym razem sukcesem pochwalić się może Karina Wiązek, która od dziś jest już nauczycielem mianowanym. Karina, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, pod koniec października br. złożyła wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, zaś zarządzeniem Wójta w tym celu powołano Komisję Egzaminacyjną. 

Zasiedli w niej: Bolesław Stochmal – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i zarazem przewodniczący komisji, Beata Jankiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Elżbieta Seperant – dyrektor szkoły oraz Mariola Orchel i Jolanta Styś – eksperci z listy ekspertów ustalonej przez MEN.

Karina Wiązek z powodzeniem przedstawiła komisji swój dorobek zawodowy w formie prezentacji multimedialnej – forma ta spotkała się z dużym uznaniem. Po wygłoszonym półgodzinnym referacie komisja przystąpiła do zadawania pytań. Na wszystkie uzyskała wyczerpującą i zadowalającą odpowiedź.

Karina Wiązek tym samym otrzymała maksymalną ilość punktów – każdy z członków komisji przyznał ich po 10 i, jak się okazuje, taki wynik nie zdarza się często na tego typu egzaminach.

Do rąk egzaminowanej trafiło zaświadczenie pozytywnie zdanego egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

My ze swojej strony składamy gratulacje, życząc kolejnych zawodowych sukcesów.

   

   

   

   

   

   
 

 

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER