AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

II sesja
08.12.2010

W najbliższy piątek 10 grudnia br. o godz. 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odbędzie się II sesja Rady Gminy Dobromierz. Najważniejszym punktem obrad będzie zaprzysiężenie nowego Wójta Gminy Jerzego Ulbina.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków:
  a. Komisji Rewizyjnej,
  b. Komisji Budżetowej i Mienia Gminy,
  c. Komisji Socjalnej,
  d. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
   
 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru przewodniczących:
  a. Komisji Rewizyjnej,
  b. Komisji Budżetowej i Mienia Gminy,
  c. Komisji Socjalnej,
  d. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dobromierz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/266/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
 9. Informacja o wysokości stawek podatku rolnego i leśnego, przyjętych na 2011 rok.
 10. Interpelacje i wnioski radnych.
 11. Wolne wnioski, zapytania, informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.


 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER