AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

III sesja
22.12.2010 

W środę 29 grudnia 2010 r. o godz. 12:00 w Sali Ślubów Urzędu Gminy Dobromierz odbędzie się III sesja Rady Gminy Dobromierz.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/49/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie powołania Doraźnej Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/230/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych na 2010 r.
 10. Interpelacje i wnioski radnych.
 11. Wolne wnioski, zapytania, informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER