AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Kandydaci na rachmistrzów już wybrani
22.12.2010 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 22 grudnia br. rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na rachmistrzów spisowych w Gminie Dobromierz, którzy odpowiedzialni będą za obsługę czynności związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r. spośród 6 kandydatów wybrano 3 panie: Anetę Faworyk z Pietrzykowa oraz Małgorzatę Kowalską i Jolantę Nitarską z Roztoki.

Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).
Od 1 do 17 marca 2011 r. odbędzie się obchód przedspisowy, w dniach 6-7 kwietnia szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa, zaś od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. będą już prowadzone właściwe czynności spisowe.

O podziale Gminy Dobromierz przez Urząd Statystyczny na 3 obwody spisowe oraz o nazwiskach rachmistrzów je obsługujących będziemy informować Państwa na bieżąco.
Warto dodać, że powszechny spis ludności i mieszkań w 2011 r. będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno-społecznej oraz społeczno-ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

   

   

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER