WIADOMOŚCI

Informacja dotycząca stawki za odprowadzanie ścieków

A A A

25.06.2018

  

W związku z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobromierz na okres 3 lat oraz uchwałą Nr XLV/287/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dopłaty do ceny za odbiór ścieków odprowadzanych z terenu gminy Dobromierz poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Serwinowie informuję, że od dnia 19 czerwca 2018 r. stawka za odprowadzanie ścieków wynosi 6,03 zł brutto za 1 m3. Do wymienionej ceny został doliczony należny podatek VAT w wysokości 8%.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

 

 

do góry  |